Detaljplan för den nya gatan

Detaljplanen för den nya gatan var på samråd och granskning under våren 2017 och antogs av stadsbyggnadsnämnden 2017-06-20. Klicka nedan för att ta del av handlingarna:

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande

Plan- och genomförandebeskrivning

Dagvattenutredning

Bullerutredning

Fastighetsförteckning

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr