Utveckling av Centrum & Öster

Tillsammans med fastighetsägare och Landskrona Stadsutveckling har Landskrona stad ett uppdrag att göra Landskrona till en bättre stad att bo och verka i. Utveckling av stadsdelarna Centrum och Öster är en viktig del i arbetet med att lyfta staden. Arbetet kommer att pågå de närmaste åren.

Karta över Landskrona

Vision för Öster

  • Tillvarata värdefulla karaktärer inom Öster
  • Förbättra kopplingarna mellan Öster och resten av staden
  • Skapa nya mötesplatser och utveckla de platser torg och platser som redan finns
  • Upprusta gatorna till vackra och funktionella stadsrum

Gatuplantering

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Anette Drivmo