Österport

Cirkulationsplatsen Österport, tidigare 33-lågor, börjar ta form och trafiken kan nu åter passera genom cirkulationsplatsen.

Nu återstår anläggandet av en parkeringsplats och anslutande ytor och helt färdigt kommer arbetet att vara i slutet av 2018. Då kommer även den sjätte anslutande gatan vara byggd, som ska bli en förbindelse över järnvägen fram till järnvägsspåren. Passagen över spåren är dock planerad, av Trafikverket, att byggas senhösten 2019.

De nya ytorna som anläggs kommer till stor del att bestå av marktegel. Materialet har historiskt används på många platser i Landskrona och vi vill knyta an till traditionen. Marktegel är ett material som åldras vackert och håller en god kvalitet på längre sikt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av anette drivmo