Saluhallstorget

I maj 2017 fortsatte byggnationen av Saluhallstorget. Innanför de nya lägre murarna utrustades ytorna med utegym, basketplan, stora klätterblock och kulor i gummiasfalt. Målet med projektet var att öka attraktiviteten kring Saluhallstorget och skapa en mötesplats som lockar till vistelse och aktiviteter.

Det nya Saluhallstorget

När torget blev klart fortsatte projektet med ytor kring Saluhallsbyggnaden och Dammhagskolans västra sida. Bland annat anlades ett stråk i marktegel som kopplar ihop skolan med biblioteksplan och förstärker entrén till Öresundsgymnasiet. Stråket är utrustat med sittmöbler och i anslutning till skolan finns cykelparkering.

Framför Saluhallsbygganden finns en torgyta med ett vattenspel som är både ett vackert smycke till platsen och som lockar till lek och vistelse.

Saluhallstorget

 

Projektledare: Sandra Schultz

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo