Cirkulationsplats Järvgatan - Ringvägen

Med start i maj 2021 började Landskrona stad att bygga en ny cirkulationsplats i korsningen Järvgatan-Ringvägen. Syftet med ombyggnaden var att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för samtliga trafikanter.

Järvgatan CPL

Syftet med projektet var att skapa en funktionell och attraktiv miljö där de oskyddade trafikanterna kan känna sig tryggare och uppleva en högre trivsel. Projektet blev klart hösten 2021.

Det här gjorde vi:  

  • Bygger ny cirkulationsplats  
  • Förbättrar belysningen 
  • Utformar gatan så att hastigheterna sänks 
  • Tillför planteringar  

Kontakt:

Projektledare, Landskrona stad: Sandra Schultz, 0418-47 35 51

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr