Vi gör Drottninggatan finare, tryggare och mer lättillgänglig

Hösten 2019 var ombyggnationen av Drottninggatan färdig och vi öppnade Drottninggatan för trafik igen. Nu är Drottninggatans körbana smalare, vilket ger utrymme för en bredare trottoar med förbättrad framkomlighet. Stadsmiljön i området har fått sig ett lyft med ny belysning och planteringar.

Drottninggatan

I samband med att vi öppnade parkeringen på Drottninggatan igen togs de tillfälliga p-platserna på Sofia Albertina Plats mellan kyrkan och Hotell Öresund bort.

Parken vid Sofia Albertinas kyrka blir nästa etapp. Här planeras för nya planteringsytor, omdragna gångstråk och en ny lekplats. Förhoppningsvis möjliggör projektet för fler parkeringsplatser inne i parken. Planerad byggstart för parken är våren 2020.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.se

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout