Förberedelser inför byggnation av kvarteret Jäntan

Under 2021 har Landskrona stad, i samarbete med NSVA, utfört ledningsarbeten på Regeringsgatan, Rådmansgatan och inom kvarteret Jäntan.

Arbetena var förberedelser inför att kvarteret nu bebyggs av fastighetsbolaget Serneke. Vår ambition var att samtidigt skapa attraktivare gatumiljöer genom att bygga parkeringsfickor, förbättra belysningen och se över markmaterial och planteringar.

Det här gjorde vi:

  • Flyttade ledningar.
  • Skapade nya attraktiva och trygga gatumiljöer.
  • Förbättrade belysningen och tillför nya planteringar.    

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr