Förberedelser inför byggnation av kvarteret Jäntan

Med start i vecka 6 kommer Landskrona stad, i samarbete med NSVA, att utföra ledningsarbeten på Regeringsgatan, Rådmansgatan och inom kvarteret Jäntan.

Arbetena är förberedelser inför att kvarteret ska bebyggas av fastighetsbolaget Serneke. Deras byggstart är planerad till hösten 2021. Vår ambition är samtidigt att skapa attraktivare gatumiljöer genom att bygga parkeringsfickor, förbättra belysningen och se över markmaterial och planteringar.

Projektets bakgrund 

Inför att kvarteret Jäntan ska bebyggas med bostäder och kommersiella lokaler behöver bland annat befintliga ledningar flyttas. Det påverkar alla gator runt kvarteret Jäntan; Regeringsgatan, Rådmansgatan, Östergatan och Borgmästargatan; då ledningarna inom kvarteret kommer att flyttas ut i Rådmansgatan. Projektet är omfattande och kommer att pågå under cirka åtta månader. Planerat avslut är i oktober 2021.  

Planerade etappindelningar (se karta nedan)

  • Etapp 1: Del av Regeringsgatan, cirka 1,5 månader
  • Etapp 2: Östergatan, cirka 2 månader
  • Etapp 3: Rådmansgatan, Borgmästargatan och marken inom kvarteret Jäntan, cirka 4,5 månader

Det här gör vi:

  • Flyttar ledningar.
  • Skapar nya attraktiva och trygga gatumiljöer.
  • Förbättrar belysningen och tillför nya planteringar.

Så påverkas du i samband med ledningsarbetet:

  • Begränsad framkomlighet på berörda gator, trafiken kommer att ledas om.
  • Parkeringen kommer att stängas av. Med anledning av detta har en ny parkeringsplats förberetts längs med Österleden, strax öster om Teaterparken. Trafikverket ska vara klara med arbetet vid spåret intill Österport i februari. Då blir ytterligare parkeringsmöjligheter tillgängliga. Utöver detta hänvisar vi till Skeppsbron, Kasernplan, samt övriga platser i centrala delar av staden. Se karta över parkeringarna.
  • Stadsbussens linje 1, 2 och 5 påverkas under byggtiden. Läs mer på Skånetrafikens hemsida. 
  • Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etc.     

Kontakt: 

Byggledare: Stefan Vegehall, NSVA
E-post: Stefan.Vegehall@nsva.se
Telefon: 010-490 98 53

Projektledare: Jonas Holmkvist
Stadsmiljöavdelningen, Landskrona stad

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr