Förbindelse över spåren

Under våren 2021 färdigställdes en förbindelse över tågspåret

Informationen nedan är från projekttiden.

Just nu arbetar staden och Trafikverket med en ny förbindelse över tågspåret i höjd med Ljuspunkten och Österport. Förbindelsen innebär att stadskärnan får en tydligare koppling mot området på andra sidan spåret och vidare ner mot Lundåkrahamnen. Framöver kan både bilister, cyklister, fotgängare samt övriga trafikanter passera via den förlängda Gasverksgatan som kopplas till cirkulationsplatsen. Ombyggnaden är påbörjad och förbindelsen beräknas vara klar vid slutet av oktober.

I samband med att vi öppnar den nya övergången kommer Trafikverket att stänga förbindelsen över spåret vid Lundåkragatan.

Det här gör vi och Trafikverket:

  • Bygger järnvägskorsning med bommar.
  • Lägger ny asfalt på befintlig markbeläggning och monterar nya kantstöd.
  • Placerar krukor med planteringar längs med gatan för att skapa ökad trivsel.
  • Markerar en cykelbana på Gasverksgatan.

 

Så påverkas du:

  • All trafik kommer att ledas via den nya järnvägskorsningen som förbinder Gasverksgatan med Österleden när denna är öppen.
  • Du som cyklist kommer att kunna cykla på en målad cykelbana hela vägen till Lundåkrahamnen.

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Har du några frågor, kontakta Jonas Holmkvist, projektledare Landskrona stad: 0418-47 35 49.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo