Gång- och cykelväg Glumslöv–Ålabodarna

Med start i oktober 2021 byggde vi tillsammans med Trafikverket en ny gång- och cykelväg mellan Glumslöv och Ålabodarna. Syftet med projektet var att öka trafiksäkerheten och koppla samman Ålabodarna med Glumslöv. Projektet blev färdigt våren 2022.

Det här gjorde vi:

  • Vi bygger en cirka 2 kilometer gång- och cykelväg på väg 1357 mellan Glumslöv och Ålabodarna som separeras från bilvägen. 

Kontakt

Trafikplanerare, Landskrona stad: Fredrik Andreasson, 0418-47 32 48

Vy över Ålabodsvägen där den nya gång- och cykelvägen ska gå

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr