Kvarntorget

VA-arbeten utfördes i området runt gamla Kvarntorget. Arbetet var klart vid årsskiftet 2020/2021.

Kvarntorget

Informationen nedan är från projekttiden.

Området runt gamla Kvarntorget har under en längre tid varit uppgrävt i etapper med anledning av VA-arbeten. Just nu pågår återställning av gatorna med smågatsten och klinker. Eftersom trottoarerna är smala i området och inte är tillgänglighetanpassade läggs en slätare smågatsten närmast trottoarerna. Vi har valt markmaterialet med omsorg för att det ska passa in på karaktären på området. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2020/2021.

Det här gör vi:

  • Återställer trottoarer i klinker
  • Återställer Vagnmansgatan med smågatsten likt tidigare
  • Återställer Salpetergatan, Bytaregatan, Kvarntorget till smågatsten

Så påverkas du:

  • Gatorna kommer vara avstängda etappvis när gatan färdigställs

Kontakt:

Projektledare, Landskrona stad: Mohammed Mouhsen, 0418-470660

Bit. projektledare, Landskrona stad: Sandra Schultz, 0418-473551

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr