Landskronavägen byggs om

Ombyggnaden av korsningen Landskronavägen/Barsebäcksvägen färdigställdes vid slutet av 2020.

Informationen nedan är från projekttiden.

Ombyggnaden av korsningen Landskronavägen/Barsebäcksvägen är igång. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten; ett behov som byalaget och bybor påtalat under bland annat stadens digitala trygghetsvandring. Vi beräknar att projektet är klart i slutet av 2020.

Så påverkas du som bor/verkar i området

  • Framkomligheten begränsas när endast ett körfält på Landskronavägen hålls öppet. Trafiken kommer att ledas om när vi stenlägger Barsebäcksvägen.
  • Tillgängligheten till bostäder och angränsande fastigheter kommer att påverkas av ombyggnation. Entreprenören kontaktar berörda fastigheter.

Det här gör vi 

  • Bygger bort chikanen och rätar upp Landskronavägen.
  • Skapar ett trevligare gaturum med planteringar och ny stenläggning.
  • Wavecon utför vibrationsmätning och besiktning av fastigheter närmast arbetsområdet. Berörda fastigheter kommer att kontaktas.

Kontakt

Anders Öberg, byggledare, telefon: 0702-09 80 20, e-post: anders.a.oberg@afry.com

Josefin Wallentin, projektledare, telefon: 0418-47 36 86, e-post: josefin.wallentin@landskrona.se

Ritning över korsningen.jpg

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr