Löpargatan får ny belysning

Löpargatan fick ny belysning mellan Hälsingborgsvägen och Kalkungsgatan. Projektet avslutades under våren 2021.

Löpargatan

Informationen nedan är från projekttiden.

Löpargatan kommer att få ny belysning mellan Hälsingborgsvägen och Kalkungsgatan. Planering av projektet pågår och ombyggnation påbörjas innan jul på grund av leveranstider och endast cykelväg i detta skede. Genomförandet kommer att ta cirka tre månader.

Löpargatan kommer att få ny belysning mellan Hälsingborgsvägen och Kalkungsgatan. Projektet är ett resultat av tidigare års digitala trygghetsvandringar och syftar till att förbättra upplevelsen av trygghet och trivsel längs sträckan. Planering av projektet pågår och ombyggnation är beräknad att ske innan jul på grund av leveranstider. Genomförandet kommer att ta cirka tre månader.

Det här gör vi:

  • Installerar nya lyktstolpar och byter armaturer i en del befintliga stolpar

Så här påverkas du:

  • Under arbetets gång kan stundvis framkomligheten påverkas något

Kontakt:

Projektledare, Landskrona stad: Sandra Schultz, 0418-473551

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr