Renovering av Eriksgatan

Eriksgatan har asfalterats om och fått nya plattor på vissa sträckor. I samband med detta såg vi även över övrig utrustning längs sträckan. Projektet blev färdigt hösten 2020.

Eriksgatan

Informationen nedan är från projekttiden.

Under hösten 2019 och våren 2020 har Eriksgatan asfalterats om och nya plattor lagts på vissa sträckor. I samband med det ser vi nu över övrig utrustning längs sträckan. Målet är att tillföra bland annat mer grönska, fler sittplatser, viss belysning och nya cykelställ. Utrustningen är det sista som utförs i projektet och den kommer på plats under juni månad.

Det här gör vi:

  • Placerar ut nya växtkärl med grönska
  • Byter ut cykelställ
  • Byter ut pollare
  • Placerar ut nya bänkar och papperskorgar

Så påverkas du:

  • När vi placerar ut växtkärlen kommer framkomligheten för fordonstrafik att påverkas under fyra timmars tid
  • Boende, besökare, näringsidkare med flera påverkas genom en viss försvårad framkomlighet under arbetstider

Kontakt:

Projektledare, Landskrona stad: Mohammed Mouhsen, 0418-47 06 60

Biträdande projektledare, Landskrona stad: Sandra Schultz, 0418-47 35 51

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr