Ombyggnad av Strandvägen

Med start i januari 2020 bytte NSVA VA-ledningar och Landskrona stad byggde om Strandvägen för ökad trafiksäkerhet samt ökad attraktivitet. Projektet blev klart under 2021.

Strandvägen byggdes om i två etapper, etapp två sträckte sig mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen. Projektet började i söder. och man arbetade sig succesivt norrut.
Gatan öppnade för genomfartstrafik i december 2020.

Det här gjorde vi:

  • NSVA bytte vattenledningar 
  • Landskrona stad byggde om gatan för ökad trafiksäkerhet, trivsel och trygghet
  • Ny belysning installerades vid cykelvägen

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontaktakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.se

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr