Ombyggnad av Strandvägen

Med start i januari 2020 kommer NSVA att byta VA-ledningar och Landskrona stad att bygga om Strandvägen för ökad trafiksäkerhet samt ökad attraktivitet. Projektet beräknas klart under 2021.

Nu har staden nått fram till etapp 2 av ombyggnaden av Strandvägen. Med start i mitten av januari 2020 påbörjades arbetet som avser sträckan mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen. Projektet löper i tre etapper med start i söder.

Projektet beräknas enligt nuvarande tidplan vara klart under våren 2021. Gatan öppnar för genomfartstrafik i december 2020.

Det här gör vi:

  • NSVA byter vattenledningar 
  • Landskrona stad bygger om gatan för ökad trafiksäkerhet, trivsel och trygghet
  • Ny belysning installeras vid cykelvägen

Så här påverkas du som bor eller verkar i området:

Du som bor i området får informationsbrev löpande under projektets gång i samband med ändringar eller större händelser i projektet. Entreprenören kontaktar de fastighetsägare som inte kan nå sin fastighet med bil inför att vi flyttar schakten inom en etapp. Kommer de inte i kontakt med fastighetsägaren informeras de genom skriftlig information i brevlådan.

Boende inom projektets etapper bjuds in till informationsmöte inför att en ny etapp av arbetet ska påbörjas.

Vanliga frågor och svar 


Projektledare, Landskrona stad: Josefin Wallentin, 0418-47 36 86 
Projektledare, NSVA: Göran Nilsson, 010-495 87 92

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontaktakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.se

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr