1350 GC-väg Glumslöv

För att skapa en bättre förbindelse mellan västra sidan av Glumslöv och Glumslövs station har stadsmiljöavdelningen tillsammans med Trafikverket tagit fram en utredning kring behov och önskemål, en ÅVS (Åtgärdsvalsstudie).

Detta arbete har bl.a. mynnat ut i projekt för en passage över väg 1350. Landskrona stad har därför åtagit sig att anlägga en grusad gång- och cykelväg med belysning. Trafikverket å sin sida anlägger ny passage på väg 1350 med en refug i mitten. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av anette drivmo