Ängahusvägen - Kronan

Med start vecka 44-45 kommer vi att bygga om en del av Ängahusvägen som ligger inne på Kronans företagspark. Syftet är att bygga ut infrastrukturen för nya etableringar i området och bygga en ny gång- och cykelbana där en sådan saknats.

Projektet beräknas vara färdigt vår/sommar 2022.

Det här gör vi:

  • Tillför ny infrastruktur för vatten, avlopp och dagvatten.
  • Bygger en ny gång- och cykelbana.
  • Tillför växter och belysning.

Så påverkas du:

  • Vägen stängs mellan Örjaleden och Tofterupsvägen, trafiken leds om.

Kontakt: 

Goran Djuric, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 36 44

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr