Ombyggnad av Carl XI:s väg

Med start i september kommer staden att bygga om Carl XI:s väg för att förbättra trafiksäkerheten i samband med att NSVA byter VA-ledningar. Arbetet kommer att påbörjas vid Strandvägen och sedan förflyttas etappvis österut. Projektet beräknas vara klart sommaren 2021.

Det här gör vi:

  • NSVA byter vattenledningar
  • Staden återställer gatan och smalnar av den för ökad trafiksäkerhet, trygghet och trivsel
  • Vi bygger ny gång- och cykelbana på norra sidan av gatan
  • Vi skapar gröna ytor för träd och lägre vegetation
  • Parkeringen ordnas i fickor längs gatan
  • Nya parkeringsplatser byggs på Larvigatan, norr om Svarvarens förskola.

 

Så här påverkas du:

  • Trafiken leds om, i vissa fall kommer vi bara stänga ett körfält i taget för att minimera störningar
  • Du som har uppfart eller garage ut mot gatan kommer har begränsad tillgång till denna i samband med att arbete utförs utanför din fastighet
  • Kollektivtrafiken leds om till en näraliggande gata under vissa tider.

Du som bor i området kommer att få informationsbrev under projektets gång i samband med ändringar eller större händelser i projektet. Entreprenören kontaktar de fastighetsägare som inte kan nå sin fastighet med bil inför att vi flyttar schakten inom en etapp. 

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Anders Öberg, byggledare: 070-209 80 21

Jonas Holmkvist, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 35 49  

Stefan Vegehall, projektledare, NSVA: 010-490 98 53

Skiss av den renoverade gatan med cykelväg och parkeringsfickor

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Eva Wallden Persson