Vi gör Drottninggatan finare, tryggare och mer lättillgänglig

Nu har stadsmiljön vid Drottninggatan fått sig ett lyft. Nästa steg i projektet är parken vid Sofia Albertina.

Fredagen den 11 oktober öppnade vi Drottninggatan för trafik igen. Nu är körbanan smalare vilket ger utrymme för en bredare trottoar med förbättrad framkomlighet. Stadsmiljön i området har fått sig ett lyft med ny belysning och strax kommer det nya planteringar med.

Parken vid Sofia Albertinas kyrka blir nästa etapp. Här planeras för nya planteringsytor, omdragna gångstråk och en ny lekplats. Förhoppningsvis möjliggör projektet för fler parkeringsplatser inne i parken. Planerad byggstart för parken är våren 2020.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Elisabeth Axelsson

Senast ändrad