Gågatorna

Arbetet med att ge Landskronas gågator en ny och sammanhållande utformning färdigställdes hösten 2019. Nu kvarstår bara installationen av de höj- och sänkbara pollarna som ska tas i bruk i slutet av mars. Tanken är att de ska tidsstyras och stoppa obehörig trafik mellan klockan 11 och 06. Polis, ambulans och räddningstjänst har egen utrustning för att styra pollarna, liksom stadens egna arbetsfordon. De som behöver komma in på gatorna i samband med exempelvis flytt, får ta kontakt med Landskrona stads trafik- och tillståndsavdelning.

Illustration på Landskrona gågatan

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Emma Tapaninen