Karlslundsområdet

Utvecklingsplanerna för Karlslundsområdet är omfattande och arbetet har pågått sedan några år tillbaka. Under 2021 fortsätter arbetet med ett flertal mindre projekt och planeringsarbeten.

Utvecklingen av Karlslundsområdet har pekats ut som strategiskt viktig för staden. De projekt som pågår under 2021 i Karlslundsområdet är:

Färdigställande av del av Idrottsvägen

En viktig del i utvecklingen av Karlslundsområdet är förlängningen av Idrottsvägen som kopplar ihop Ringvägen med Hjalmar Brantings väg. Det är nu dags att färdigställa en del av gatan helt genom att lägga på det sista så kallade slitlagret asfalt mellan Ringvägen och upp till ingången av Pilängsskolan. 

Även gång- och cykelbanan ska få nytt slitlager och nya plattor.

Arbetet med asfalteringen börjar i juni månad och beräknas färdigt vid årsskiftet. Under tiden kan framkomligheten påverkas.

Pilgården stängs för genomfartstrafik

Nu när Idrottsvägen är ombyggd kommer vi att stänga av Pilgården för genomfartstrafik. Syftet är att öka trafiksäkerheten i området. Arbetet påbörjas i juni månad och beräknas färdigt vid årsskiftet. 

Ny gata kopplar ihop Pilängsrundeln med Idrottsvägen

Med start i juni månad kommer vi påbörjar arbetet med en ny gata som kopplar ihop Pilängsrundeln med Idrottsvägen. Gatan ska få namnet Titanvägen. Gatan beräknas kunna öppna för trafik vid årsskiftet. 

Kontakt: 

Goran Djuric, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 36 44.

Färdigställande av dammarna

Både södra och norra dammen ska få trädäck och staden ska plantera ny  växtlighet runt om för att öka trivseln i området. Arbetet påbörjas i slutet på maj och beräknas färdigt under sommaren 2021. 

Kontakt: 

Goran Djuric, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 36 44.

Ombyggnad av Silvergården

Med start i slutet av maj kommer vi att bygga om och bygga ut Silvergården (gatan) och delar av de intilliggande grönytorna. Ombyggnaden sker för att förbereda för ny bostadsbebyggelse i enlighet med detaljplanen för Karlslundsområdet. Projektet beräknas färdigt runt årsskiftet 2021-2022.

Arbetet kommer främst att påverka boende i Silvergården eftersom infarter till parkeringsplatser kommer att flyttas efter hand. 

Kontakt: 

Sandra Schultz, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 35 51.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr