Kvarteret Tomaten - färdigställande av gatan

De flesta byggherrar i kvarteret Tomaten börjar färdigställa sina respektive projekt, och i takt med detta planerar staden för gator och övriga ytor under våren 2022.

Karta över kvarteret Tomaten

De flesta byggherrar i kvarteret Tomaten börjar färdigställa sina respektive projekt. I takt med detta planerar staden för gator och övriga ytor under våren2022.

Det här gör vi

  • Lägger plattor och asfalt på gatorna
  • Förbereder tomterna
  • Färdigställer grönområdena

Så påverkas du

  • Byggtrafik kommer att finnas i området
  • Framkomligheten kommer att vara begränsad
  • Tillgängligheten till din fastighet kommer att påverkas när vi anlägger precis utanför

Kontakt:

Projektledare, Landskrona stad: Sandra Schultz, 0418-47 35 51

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr