Utveckling av Lagunen

I höst påbörjar vi arbetet med att skapa en ännu attraktivare miljö kring Lagunen där fysisk aktivitet och hälsa står i fokus. Med bland annat beachvolleybollplaner, ny lekutrustning, ytor för boule och välordnade grillplatser - i en härlig strandnära miljö - skapar vi bättre förutsättningar för aktiviteter. Platsen ska ha något för alla, barn, unga och vuxna.

Vi beräknar vara färdiga med projektet under våren 2023. 

 

Lagunen 22-02-18.png

Det här gör vi:

  • Bygger nytt gångstråk som gestaltningsmässigt knyter an till Citadellområdets bastioner
  • Bygger ny mindre lekplats
  • Anlägger boulebanor, volleybollplaner och grillplatser
  • Skapar nya grönytor och planterar träd
  • Anlägger ny saltvattenledning till Citadellbadet

Så påverkas du:

Kontakt:

Josefin Wallentin, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen Tel: 0418-47 36 86, e-post: josefin.wallentin@landskrona.se

Peter Axelsson, byggledare på stadsbyggnadsförvaltningen Tel: 0708-30 19 04, e-post: peter.axelsson@hifab.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr