Landskrona station

Etapp 3 av ombyggnaden av Landskrona station är nu avslutad. Vi har byggt om ankomstytorna, utökat cykelparkeringen och anlagt nya hållplatslägen för regionsbussarna.

Flygbild över Landskrona station

Utvecklad utemiljö
Under senare delen av 2017 samt under 2018 byggdes ankomstytor kring stationen om för förbättrad framkomlighet, trevliga vistelseytor och en större cykelparkering med olika cykelparkeringsalternativ. Väster om de nya stationsbyggnaderna skapades ett entrétorg med fler sittplatser och inslag av grönska.

Busshållplatser och gångtunnel
Regionsbussarna har fått nya hållplatslägen och bättre möjligheter för ökad kapacitet. Busstationerna ska få nya väderskydd.

I framtiden planeras även en gångtunnel under spåren för att kunna erbjuda pendelparkering på östra sidan, vilket skulle avlasta fordonstrafiken på stationens västra sida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr