Landskronavägen byggs om

Ombyggnaden av korsningen Landskronavägen/Barsebäcksvägen är igång. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten; ett behov som byalaget och bybor påtalat under bland annat stadens digitala trygghetsvandring. Vi beräknar att projektet är klart i slutet av 2020.

Så påverkas du som bor/verkar i området

  • Framkomligheten begränsas när endast ett körfält på Landskronavägen hålls öppet. Trafiken kommer att ledas om när vi stenlägger Barsebäcksvägen.
  • Tillgängligheten till bostäder och angränsande fastigheter kommer att påverkas av ombyggnation. Entreprenören kontaktar berörda fastigheter.

Det här gör vi 

  • Bygger bort chikanen och rätar upp Landskronavägen.
  • Skapar ett trevligare gaturum med planteringar och ny stenläggning.
  • Wavecon utför vibrationsmätning och besiktning av fastigheter närmast arbetsområdet. Berörda fastigheter kommer att kontaktas.

Kontakt

Anders Öberg, byggledare, telefon: 0702-09 80 20, e-post: anders.a.oberg@afry.com

Josefin Wallentin, projektledare, telefon: 0418-47 36 86, e-post: josefin.wallentin@landskrona.se

Ritning över korsningen.jpg

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson