Ombyggnad och VA-arbeten på Norra Långgatan

Med start i början av hösten 2022 kommer NSVA att byta och renovera VA-ledningar i Norra Långgatan mellan Järnvägsgatan och Storgatan. Samtidigt kommer Landskrona stad att bygga om gatan för ökad trafiksäkerhet. Projektet planeras pågå fram till och med våren 2023.

Vår ambition är att skapa en funktionell och trevlig miljö där de oskyddade trafikanterna kan känna sig tryggare och uppleva en högre trivsel.

Det här gör vi:

  • Byter ledningar för att framtidssäkra leveransen av vatten, avlopp och el.
  • Bygger om gatan och bygger en upphöjning på gatan mellan Rådhusgatan och Trädgårdsgatan.
  • Lägger ny och återanvänder en del av beläggningen på trottoarerna. 
  • Installerar ny belysning och planterar nya träd och växter. 
  • Placerar ut nya bänkar och cykelställ.

Så påverkas du:

  • Framkomligheten kommer att vara begränsad och delar av gatan stängs när den successivt grävs upp. Vi kommer att skylta upp omledningsvägar. Gående och cyklister kommer alltid komma fram.
  • I perioder kommer du som har garage på din tomt inte ha tillgång till denna. Vi meddelar detta i god tid innan.
  • Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etc.

Mer information

Du som bor i området kommer att få informationsbrev under projektets gång. Du kan även läsa om projektet på NSVAs hemsida.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Jennifer Josefsson, projektledare, NSVA: 010-490 98 64

Goran Djuric, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 36 44.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr