Regeringsgatan

Stadsmiljöavdelningen skall under slutet av hösten 2018 genomföra en omgestaltning av Regeringsgatans västra trottoarer.

Projektet innefattar nya ytskikt, grönska och belysning. Växtligheten mot östra trottoaren ska rustas upp och i cirkulationsplatsen kommer belysning och ny plantering.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajersson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajersson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Ingrid Borgström
Projektledare
0418-47 35 49
ingrid.borgstrom@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.se