Ökad trafiksäkerhet vid Ringvägen

En ny gång och cykelväg har byggts mellan Hälsingborgsvägen och Pilåkersgatan.

Med den nya gång- och cykelvägen har det blivit bättre förutsättningar för exempelvis cykelpendling till och från stationen. I samband med byggnationen av gång- och cykelvägen anlades även två gångpassager. Detta har resulterat i att barriären mellan områdena Pilåkern och Sandvången har minskat och att det samtidigt blir säkrare att korsa vägen. Byggnationen av gång- och cykelvägen stod klart i maj 2019.

Ringvägen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Marie-Anne Johansson