Ombyggnad av Strandvägen

Med start i januari 2020 kommer NSVA att byta VA-ledningar och Landskrona stad att bygga om Strandvägen för ökad trafiksäkerhet. Projektet beräknas klart 2022.

Nu har vi nått etapp 2 av ombyggnaden av Strandvägen och med start i mitten av januari 2020 kommer vi att påbörja arbetet mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen. Arbetet kommer att börja i södra änden och sedan kommer vi att stegvis förflytta oss norrut på Strandvägen upp mot rondellen.

Inom ramarna för projektet kommer NSVA att byta vattenledningar och staden kommer att bygga om gatan för ökad trafiksäkerhet, trivsel och trygghet. Dessutom kommer vi sätta in ny belysning vid cykelvägen.

Projektet beräknas vara klart våren 2022. 

På grund av arbetet ändras körsträckan för stadsbussens linje 5. 

Vanliga frågor och svar. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr