Weibullsholms affärsgata

Efter årsskiftet börjar arbetet med att bygga sista delen i vad som ska bli en bussgata som kopplar ihop Landskrona station och handelsområdet Weibullsholm.

Syftet med projektet är att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och minska restiderna.

En första etapp av projektet är redan genomförd i och med att vi byggde bussgatans första del från Östervångsplan och söderut under 2020. I nästa etapp fortsätter vi och kopplar ihop bussgatan med vägen vid parkeringen på Weibullsholms handelsområde. 

Preliminär tidplan för projektet beräknar att arbetet är färdigt innan sommaren 2022.

Det här gör vi

  • Bygger ut den påbörjade bussgatan söderut.
  • Skapar ny busshållplats. 
  • Skapar nya planeringar. 

Så här påverkas du

  • Infarterna till handelsområdet och parkeringarna kommer periodvis att flyttas.

Kontakt

Jonas Holmkvist, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 35 49 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr