Lokala trafikföreskrifter LTF

Utöver de trafikregler som regleras i lagar och förordningar, finns särskilda trafikregler i form av Lokala Trafikföreskrifter. Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent, under delar av året eller endast tillfälligt i samband med vissa evenemang.

Har du frågor eller funderingar om trafikföreskrifterna är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare.

Landskrona stads lokala trafikföreskrifter finns att söka i Transportstyrelsens databas RDT.

Totalt omfattas det gatunät som regleras av Landskrona stad av cirka 1 000 olika föreskrifter. Landskrona stad ansvarar även för gator och vägar i våra mindre orter och byar inom kommunengränsen.

Du hitter även föreskrifter från andra myndigheter i databasen, till exempel från Länsstyrelsen och Transportstyrelsen. I databasen finns just nu totalt cirka 1 700 olika föreskrifter som reglerar vår trafikmiljö i Landskrona stad.
 

Vill du veta vad som gäller på någon enskild gata kan du söka föreskrifterna här: RDT Transportstyrelsen

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt stadsmiljö  
Kontakt stadsmiljö

Trafiktekniker Berne Johansson

Telefon 0418-47 00 79

Mejla Berne Johansson

berne.johansson@landskrona.se

 

Gatuchef Britt-Marie Persson

Telefon 0418-47 08 69

Mejla Britt-Marie Persson

britt-marie.persson@landskrona.se