Lokala trafikföreskrifter LTF

Utöver de trafikregler som regleras i lagar och förordningar, finns särskilda trafikregler i form av Lokala Trafikföreskrifter.  

Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent, under delar av året eller endast tillfälligt i samband med vissa evenemang.

Vid frågor eller funderingar trafikföreskrifterna, kontakta någon av våra handläggare.

Alla Sveriges kommuner ska kunna presentera sina lokala trafikföreskrifter i någon form av liggare. Från och med årsskiftet 2010/2011 ska denne liggare vara digital enligt Förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Kravet är ett led i att göra det lättare för alla att själv kunna söka reda på vilka beslut som ligger till grund för den trafikreglering som finns i trafikmiljön. Det är också ett sätt att likforma utformningen av samtliga beslutsmyndigheters föreskrifter. Teknik- och serviceförvaltningen har nu avslutat arbetet med att skriva om, uppdatera och förbättra de trafikföreskrifter som staden ansvarar för och har nu levererat in samtliga trafikföreskrifter som Landskrona stad har beslutat till Transportstyrelsens databas RDT. Totalt omfattas det gatunät som regleras av Landskrona stad, alltså även de gator i byarna som kommunen är väghållare för, av ca 1000 olika föreskrifter. 
Även andra beslutande myndigheter, det vill säga Länsstyrelsen och Transportstyrelsen, har levererat in sina föreskrifter till RDT. I databasen finns just nu ca 1700 olika föreskrifter som reglerar vår trafikmiljö i Landskrona stad.
 

Vill du veta vad som gäller på någon enskild gata kan du söka föreskrifterna här:RDT Transportstyrelsen

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt stadsmiljö  
Kontakt stadsmiljö

Gatuchef Britt-Marie Persson
Telefon 0418-47 08 69
Mejla Britt-Marie Persson
britt-marie.persson@landskrona.se

Trafikingenjör Sandra Schultz
Telefon 0418-47 35 51
Mejla Sandra Schultz
sandra.schultz@landskrona.se