Lokala trafikföreskrifter LTF

Utöver de trafikregler som regleras i lagar och förordningar, finns särskilda trafikregler i form av Lokala Trafikföreskrifter. Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent, under delar av året eller endast tillfälligt i samband med vissa evenemang.

Har du frågor eller funderingar om trafikföreskrifterna är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare.

Landskrona stads lokala trafikföreskrifter finns att söka i Transportstyrelsens databas RDT.

Totalt omfattas det gatunät som regleras av Landskrona stad av cirka 1 000 olika föreskrifter. Landskrona stad ansvarar även för gator och vägar i våra mindre orter och byar inom kommunengränsen.

Du hitter även föreskrifter från andra myndigheter i databasen, till exempel från Länsstyrelsen och Transportstyrelsen. I databasen finns just nu totalt cirka 1 700 olika föreskrifter som reglerar vår trafikmiljö i Landskrona stad.
 

Vill du veta vad som gäller på någon enskild gata kan du söka föreskrifterna här: RDT Transportstyrelsen

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.