Parkering

I Landskrona finns det gott om parkeringsplatser i stadskärnan.

Klicka här för stor karta – kartan visar både befintliga (blåmarkerade) parkeringsplatser och de som öppnas under 2017 och 2018 (orange- och rödmarkerade). 

Parkeringsplanen hanterar riktlinjer för hur vi hanterar parkeringsfrågorna och består av tre huvuddelar

  • Parkeringsstrategi som beskriver hur vi hanterar parkeringsfrågorna långsiktigt.
  • Parkeringsnorm som beskriver parkeringstal för olika ändamål samt en
  • Parkeringsplan som visar hur vi hanterar parkeringsfrågor som idag används till parkering exploateras/förändras. 

Utöver lagar och föreskrifter gäller Lokala trafikföreskrifter i staden. Mer information om dessa hittar du här

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.