Tillgänglig utemiljö

Tillgänglighetsanpassat övergångsställe Fotograf: Annette Kronvall

Tillgänglighet förutsätter framkomlighet

I Landskrona stad pågår arbetet med att göra utemiljön tillgänglig för alla. I arbetet ingår åtgärder på busshållplatser, gångpassager, övergångsställen etc.

Mer om detta arbete kan du läsa i foldern:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST TEKNISKA AVDELNINGEN

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-17.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter, bad-
och idrottsanläggningar samt 
vandringsleder.

Senast uppdaterad av Marie Håkansson