Trafikanordningsplan

Alla som tänker utför arbete på eller vid stadens väghållningsområde ex vägar eller gång/cykel vägar skall ansöka om en Trafikanordningsplan, (TA-plan). Detta för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet gentemot allmänheten/trafiksäkerhet. Ansökan är kostnadsfri.

Ansökan om trafikanordningsplan för vägarbete, blankett, information och villkor finner du på vår e-serviceportal.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST GATA & PARK

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter och 
vandringsleder.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson