Trafikanordningsplan

Alla som tänker utför arbete på eller vid stadens väghållningsområde ex vägar eller gång/cykel vägar skall ansöka om en Trafikanordningsplan, (TA-plan). Detta för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet gentemot allmänheten/trafiksäkerhet. Ansökan om ansökan är kostnadsfri!

Ansökan om trafikanordningsplan för vägarbete, blankett, information och villkor finner du på vår e-serviceportal.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.