Uppställning av behållare för insamling av kläder

För uppställning av behållare för insamling av kläder eller liknande på allmän plats eller därmed jämförligt område i Landskrona stad behövs en av staden godkänd ansökan och därutöver ett av Polismyndigheten utfärdat tillstånd enligt ordningslagen.

Ansökan - blankett, information och villkor gällande uppställning av behållare för insamling av kläder finner du på vår e-serviceportal

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST TEKNISKA AVDELNINGEN

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter, bad-
och idrottsanläggningar samt 
vandringsleder.

Digitala tjänster  
Digitala tjänster

Senast uppdaterad av Marie Håkansson