Uppställning av behållare för insamling av kläder

För uppställning av behållare för insamling av kläder eller liknande på allmän plats eller därmed jämförligt område i Landskrona stad behövs en av staden godkänd ansökan och därutöver ett av Polismyndigheten utfärdat tillstånd enligt ordningslagen.

Ansökan -blankett, information och villkor gällande uppställning av behållare för insamling av kläder finner du på vår e-serviceportal.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.