Välkommen till I Ur och Skur Plantan

Vi är till stor del utomhus där barnen får möjlighet att lära, leka och utvecklas med hela kroppen och alla dess sinnen.

I en spännande naturmiljö bjuder bland annat Karslundsparken som granne på upplevelser, kreativitet, gemenskap, glädje och rörelse, utan krav på presentation och konkurrens. Naturen är en fantastisk undervisningsresurs!

Förskolorna i Landskrona arbetar för likvärdighet, hög kvalitet. Förskola är första steget i barnets utbildning och en egen skolform. Det innebär att undervisning och lärande står i fokus.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

Besöksadress
I Ur och Skur Plantan
Plantstigen 2
261 42 Landskrona

Rektor
Camilla Norrhede
0418-474150
camilla.norrhede@landskrona.se

Biträdande rektor
Birgitta Jönsson 
0418-474116
birgitta.y.jonsson@landskrona.se

Biträdande rektor
Carin Persson
0418-474219
carin.persson@landskrona.se

 

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Kulturförskolan Plantan