Om förskolan

Junos förskola är en liten förskola med 45 barn uppdelade i två team. Förskolan ligger på gångavstånd till bibliotek, lekplatser och museum vilket ger en rad av möjligheter till upplevelser och utforskande aktiviteter.

 Vi strävar efter att bli en litteraturprofilförskola, vilket innebär att vi har ett nära samarbete med biblioteket samt utgår från en barnbok i vårt tematiska arbetssätt. Utöver vår litteraturprofilbok använder vi oss mycket av andra böcker, vi läser, berättar och leker med språket. För att främja barnens språkutveckling väljs böcker och läsmetoder på ett medvetet sätt i undervisningen/utbildningen. Böcker finns synliga och tillgängliga för barnen på olika ställen i lärmiljön och även inspirerande och inbjudande läsmiljöer. Genom att fånga det barnen visar intresse för i sagan utvecklas olika lärprocesser som för arbetet med boken framåt på olika sätt

Verksamheten erbjuder varje individ en likvärdig utbildning med dagliga undervisningssituationer. Barnen får möjlighet att utvecklas i pedagogiska lärmiljöer. Vi är utbildade, medvetna och medforskande pedagoger som arbetar språkutvecklande och läsfrämjande utfrån läroplan för förskolan, Lpfö 18

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Juno förskola