Trainee

Ett traineeprogram är en möjlighet för dig som är nyutbildad akademiker att få anställning och utbildning inom kommunal verksamhet. Vill du veta mer om traineeprogrammet? Håll utkik på: offentligajobb.se.

fotograf: Anna Rydberg. Bild på traineerna 2015/16

Sedan år 2006 driver kommunerna i Familjen Helsingborg ett gemensamt traineeprogram där nyutbildade akademiker erbjuds anställning och utbildning under 12 månader. Syftet är att främja rekrytering på ledar- och specialistbefattningar inom kommunernas verksamheter.

Därför ska du söka

Genom traineeprogrammet får du:
• Möjlighet att utveckla dig yrkesmässigt och personligt
• Inblick i kommunal verksamhet och möjlighet att bygga upp ett nätverk av nyckelpersoner
• 40 utvecklingsdagar speciellt framtagna för att passa nyutexaminerade akademikers behov
• Erfarenhet av att driva projekt.
Detta erbjuder vi dig
• Stimulerande arbetsuppgifter
• Goda möjligheter till personlig utveckling
• Utbildningar inom ledarskap och projektledning
• Yrkesnätverk
• Fast månadslön under 16 månader
• Stor kunskap om kommunal verksamhet
• Arbete i olika kommuner
• Teamträning
• Handledare och mentor.

Kompetenser

Till traineeprogrammet antas varje år omkring 10 personer med olika kompetenser utifrån de aktuella kommunernas behov.

Under årens lopp har följande yrkeskategorier varit eftertraktade:
• Medie- och kommunikationsvetare
• Samhälls- och beteendevetare
• Personalvetare
• Ekonomer
• Socionomer
• Ingenjörer
• Samhällsplanerare
• Lantmätare
• Jurister

Ansökan

Håll utkik på www.offentligajobb.se. Du kan läsa mer om traineeprogrammet och traineetjänsterna på www.traineeprogrammet.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Traineeprogrammets hemsida  
Traineeprogrammets hemsida

Senast uppdaterad av Tilda Olin