Information om Enkla jobb: kommuner och arbetsgivare

Landskrona går före och arbetar fram lösningen för framtidens arbetsmarknad.

Landskrona har som mål att arbetslösheten ska minska till skånesnittet. För att lyckas med detta måste nya lösningar till. Vi vill gå från fokus på att förändra de arbetssökande individerna, till att förändra strukturer och tankesätt ute i verksamheterna. 

Metod
Vi har tagit fram en metod där vi prövar arbetsmarknadsåtgärder för att hitta individers informella kunskap och matcha dessa mot arbetsuppgifter som arbetsgivaren behöver personal till. I metoden får arbetsplatser och verksamheter möjlighet att ställa om sitt tankesätt gällande fördelning av arbetsuppgifter så att fler personer får tillgång till arbetsmarknaden. Genom att matcha kompetens och arbetsuppgifter så kan också specialistutbildad personal fokusera på de arbetsuppgifter de är kvalificerade till. Något som också skapar ökad kvalitet i arbetet. 

Kompetensgarantier
Under ett antal år har Landskrona stad utvecklat metoden Kompetensgarantier för arbetsmarknaden (KGA), Detta är ett verktyg för att synliggöra informella kompetenser som nu ska användas och utvecklas som ett led i att införa ett nytt synsätt kring fördelning av arbetsuppgifter. Genom KGA kan projektet säkerställa kompetens och tidigare erfarenheter kopplat till olika yrkesområden. För personer med utländsk bakgrund och hög grad av informella meriter är detta en ingång till den svenska arbetsmarknaden. Kompetensprofilerna används också för att identifiera och specificera enkla jobb (se figur nedan).

 

Sammafattning: detta vill vi med projektet

  • att individer som idag står långt från arbetsmarknaden rustas för ett inträde på densamma
  • att genom attitydförändring öppna upp arbetsmarknaden, inledningsvis den offentliga, för målgrupperna i projektet genom omfördelning av arbetsuppgifter 
  • att Landskronas modell för Enkla jobb blir en naturlig del i Landskrona stads kompetensförsörjning och kan komma att spridas till övriga kommuner inom regionen samt till näringslivet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr