Kommun

Hur många bor i Landskrona? Vad ingår i budgeten för året? Vem är förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen? Hur ser bolagsordningen ut för Landskronahem? Här kan du hitta svar på dessa frågor och mer.

Här kan du ta del av befolkningsstatistik, läsa om hur man planerar att använda kommunens pengar och även uppföljning av det.

Du ser de olika förvaltningarnas ansvarsområden och kan hitta kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom dem.

Du kan även läsa om de hel- och delägda bolagen inom Landskrona stad och se deras ägardirektiv och bolagsordning.

Här finns också författningsdokument, som reglementen och delegationsordning. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta förvaltningscheferna  
Kontakta förvaltningscheferna

Stadsdirektör
Christian Alexandersson
0702-53 83 00
christian.alexandersson@landskrona.se

Biträdande stadsdirektör
Stefan Johansson
0418-47 00 48
stefan.johansson@landskrona.se

Förvaltningschefer:

Stadsledningskontoret
Per-Mikael Svensson
0418-47 00 47
per-mikael.svensson@landskrona.se

Teknik- och serviceförvaltningen
Robert Svensson
0418-47 06 78
robert.svensson@landskrona.se

Utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg
0418-47 41 01
anders.grundberg@landskrona.se

Fritids- och kulturförvaltningen
Kjell Thoresson
0418-47 05 20
kjell.thoresson@landskrona.se

Miljöförvaltningen
Jörgen Hanak
0418-47 06 02
jorgen.hanak@landskrona.se

Omsorgsförvaltningen
Christin Jonsson
0418-47 04 30
christin.jonsson@landskrona.se

Räddningstjänsten
Eva Lövbom
0418-47 07 20
eva.lovbom@landskrona.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Anna Thott
0418-47 35 89
anna.thott@landskrona.se

Individ- och familjeförvaltningen
Annette Lindberg Mohlin
0418-47 38 28
annette.lindbergmohlin@landskrona.se