Kungörelse om flyttade fordon

Här hittar du fordon som har flyttats med stöd av lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198).

Fordonen har av teknik- och fritidsförvaltningen flyttats till anordnad
uppställningsplats.

Är ägaren känd gäller följande

Avhämtas inte fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats kommer äganderätten till fordonet tillfalla Landskrona stad. Detta gäller även de föremål som finns i fordonet

Är ägaren inte känd gäller följande

Avhämtas fordonet inte inom tre månader efter anslagsdagen kommer
äganderätten till fordonet att tillfalla Landskrona stad. Detta gäller även
de eventuella föremålen i fordonet.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST TEKNISKA AVDELNINGEN

Telefontid
0418-47 04 00
Måndag-fredag kl. 08.00-17.00

TRAFIK- OCH TILLSTÅNDSENHETEN
trafikochtillstand@landskrona.se

Senast uppdaterad av Louise Jönsson