Ekonomi & budget

Var kommer kommunens pengar ifrån? Och hur används de? Här kan du läsa mer om stadens ekonomi.

Planering sker på olika nivåer i organisationen och är en viktig del i hur staden styrs. Planering innebär att man utifrån kommunens uppdrag, omvärldens behov, organisationens förutsättningar och politiska prioriteringar klargör vad som ska utföras i verksamheten.

Stadens planer och program är viktiga verktyg i styrningen. Mängden planer och program skapar ibland frågetecken kring vilken styrförmåga dessa planer har.

Landskrona stad har sammanfattat mål, planer och program i en gemensam Utvecklingsplan 2000+, som utgör ett viktigt verktyg i styrprocessen.

Viktig process

Planeringsförutsättningar, dialog, planering, budget, uppföljning/utvärdering, bokslut och årsredovisning är olika delar i samma process. Som huvudprocess fyller styrprocessen en viktig funktion genom att den samlar, uttrycker och tydliggör kommunens årliga prioriteringar, inriktning och resultat över året.

Den ger både den politiska ledningen och förvaltningen stöd för arbetet och bidrar till att hålla ihop organisationen. Respektive nämnd kan naturligtvis besluta om planer för sin egen styrning, ledning och planering av verksamheten.

Styrmodellen ligger till grund för arbetet med stadens ekonomi, såväl i budgetprocessen som i uppföljningsprocessen. Läs styrmodellen här

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta ekonomi  
Kontakta ekonomi

Ekonomichef

Susanne Nilsson
0418-47 47 69
susanne.nilsson@landskrona.se

Redovisningschef

Sandra Nerman 
0418-47 01 14
sandra.nerman@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av Johan Alsén