Ekonomi & budget

Var kommer kommunens pengar ifrån? Och hur används de? Här kan du läsa mer om stadens ekonomi.

Landskrona stads olika verksamheter finansieras till största delen genom kommunalskatten. En mindre del finansieras genom statsbidrag och viss service är avgiftsfinansierad.

Det är politikerna i kommunfullmäktige som varje år fattar beslut om hur pengarna ska fördelas inom stadens olika verksamheter. Fullmäktigeplanen för de kommande tre åren innehåller prioriterade områden, mål och ekonomiska ramar för stadens verksamheter och en budget för nästkommande år.

Viktig process för att tydliggöra prioriteringar

Budgeten är en del i styrprocessen som samlar, uttrycker och tydliggör kommunens årliga prioriteringar, inriktning och resultat över året. Processen innehåller bland annat planeringsförutsättningar, planering, budget, uppföljning/utvärdering, bokslut och årsredovisning.

Processen ska stödja verksamheternas arbete med att använda resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr