Uppföljning och årsredovisningar

För att kunna ha en effektiv verksamhet följer vi upp hur det går med både verksamhet, medarbetare och ekonomi i Landskrona stads verksamheter flera gånger under året.

Uppföljningarna gör vi genom våra månads- och delårsrapporter samt årsredovisningen.

Kvartalsrapport

Landskrona stad gör en kvartalsrapport per 31 mars. Vid detta tillfälle görs en ekonomisk uppföljning samt en uppföljning av respektive nämnds måluppföljning.

Delårsrapport

Landskrona stad har ett större uppföljningstillfälle under året vilket sker den 31 augusti. Vid detta tillfälle ska en ekonomisk uppföljning samt en uppföljning av respektive nämnds verksamhetsplan göras. Uppföljningen per 31 augusti är också den lagstadgade delårsrapporten som ska granskas av revisorerna. I delårsrapporten följs även kommunmål och mål för god ekonomisk hushållning upp.

Månadsrapport

Under sju tillfällen per år görs en månadsuppföljning. Vid dessa tillfällen ska en ekonomisk uppföljning göras.

Årsredovisning

Vid årets slut följs budgeten upp i Landskrona stads årsredovisning. Den granskas av våra revisorer och behandlas i kommunfullmäktige i april månad.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr