Så behandlar Landskrona stad dina personuppgifter

Personuppgiftslagen (PuL) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i PuL eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter enligt PuL.

Du godkänner genom att skicka

För att vi ska få registrera dina uppgifter måste vi ha ditt godkännande eller annat stöd för det i PuL, exempelvis genom att det är en förutsättning för ett avtal mellan dig och staden, att dina uppgifter behövs för myndighetsutövning eller att staden har ett lagkrav som säger att uppgifterna ska registreras och lagras.

När du skickar dina uppgifter till oss via mail, våra e-postformulär eller e-tjänster är vi skyldiga enligt lag att registrera dessa eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller. För mer information om detta ska du kontakta den förvaltning som handlägger din synpunkt eller ditt ärende.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, registreringsskylt på bilen eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Behandling av uppgifter omfattar i stort sett allt som vi som arbetar i Landskrona stad gör med dina personuppgifter. Enligt PuL är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

När behandlas mina personuppgifter?

Några exempel på när dina personuppgifter registreras hos oss är när du ansöker om förskoleplats, lämnar en synpunkt eller söker bygglov med hjälp av en e-tjänst. Om du skickar e-post till Landskrona stad eller kontaktar oss på till exempel Twitter eller Facebook, så kan vi behöva spara och lagra det i våra arkiv (diarium). Dina personuppgifter kan också registreras när du väljer att prenumerera på information från någon av våra verksamheter. Utöver detta finns det flera andra exempel på när dina personuppgifter registreras hos oss.

Du har rätt att bli informerad

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan.

Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, vilka dessa uppgifter är med mera. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad.

För att begära ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas om dig ska du vända dig till respektive nämnd/förvaltning/bolag inom Landskrona stad.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Ingen anställd i Landskrona stad frågar efter eller ber dig lämna ut känsliga uppgifter om din person som exempelvis personnummer, kreditkortsnummer, inloggningsuppgifter via telefon eller e-post.

Om du vill utföra en tjänst som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet ju systemet att det är du. I de fallen är det bättre att du vänder dig personligen till den som utför tjänsten.

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir det vi kallar offentlig handling.

Tänk på att du:

  • aldrig svarar på skräpmejl, falska vinstvarningar, falska virusvarningar eller liknande
  • inte öppnar bilagor som följer med e-post från okända avsändare
  • aldrig lämnar personlig eller ekonomisk information (till exempel PIN-kod, lösenord, med mera) via e-post eller på osäkra hemsidor.
  • aldrig lämnar ut personliga uppgifter via telefon (även om personen kanske påstår sig ringa från kommunen)

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för att komma i kontakt med Landskrona stad, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Du kan läsa mer om PuL på datainspektionens webbplats.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.