Att skicka faktura till Landskrona stad

Från 1 april 2019 ska ni som är leverantör till oss skicka era fakturor till oss som elektroniska fakturor. Med e-faktura avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i strukturerat format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt. Enligt lagkravet godtas inte PDF som en e-faktura.

Till leverantörer som redan idag kan skicka e-faktura

Vi har flera sätt att kunna ta emot e-fakturor från dig som leverantör

Skicka till oss via operatörstjänst (så kallad VAN-tjänst)

För att kunna skicka elektroniska fakturor till oss behöver ni vara anslutna till Swedbanks operatörstjänst eller en operatörstjänst som samarbetar med Swedbank*. 

Skicka till oss via Peppolnätverket

Adresseringsuppgifter för att skicka e-fakturor via Pepplnätverket är enligt nedan:

  • Via Peppol: 0007:2120001140 (landskod Sverige plus vårt organisationsnummer)
  • Via samtrafik: 2120001140 tillsammans med uppgift om operatör, SWEDSESS (används av dig som skickar via andra banker, VAN eller Operatörstjänster)
  • GLN: 7362120001149

Till leverantörer som idag inte kan skicka e-faktura

Till dig som idag inte kan skicka e-faktura finns olika vägar att gå.

Kontrollera med er leverantör av ert faktureringssystem om det finns stöd för elektronisk fakturering. Många gånger erbjuder dem en webbtjänst i ert avtal så att ni kan skapa en faktura som sedan sänds till oss elektroniskt.

Ett annat sätt är att ni kontaktar er bank och ansluter er till deras fakturaportal så att ni kan skicka e-faktura till oss via deras fakturaportal.

Adresseringsuppgifter för att elektroniska fakturor till oss

Organisationsnummer: 212000-1140

Namn: Landskrona stad

Ansluten till distributionstjänst: Swedbank, SWEDSESS

E-adress via operatörstjänst: 2120001140

E-adress via Peppolnätverket: 0007:2120001140

Kontaktperson Landskrona stad: Annika Schultz
Telefon: 0418-47 34 22

Fakturareferens: Kommunens referens ska alltid anges på fakturan

Våra krav på fakturan

För att vi ska kunna ta emot och läsa in fakturan finns följande krav:

  • Att en giltig referens uppges på fakturan – referensen styr fakturan till den person hos Landskrona stad som ska godkänna fakturan
  • Referensen är obligatorisk och ska uppges av beställaren vid beställning

Ta gärna kontakt med oss innan den första e-fakturan skickas, redovisning@landskrona.se


Läs mer om lagkravet på www.digg.se

*Swedbanks operatörstjänst är en så kallad öppen lösning, som erbjuder möjlighet att distribuera e-fakturor via följande operatörstjänster:

  • Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Den Danske Bank
  • Tieto, CGI, Strålfors, OpusCapita, Pagero, InExchange, Basware, EVRY, Lexmark/ExpertSystems, VismaProceedo, Addett, IntrumJustitia, CrediFlow, EDI Solutions, Logiq, Sproom, Palette, Compello, Liaison Technologies, TrueCommerce

Mer om Swedbanks och Sparbankernas lösning kan ni läsa på www.swedbank.se/e-faktura

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson