Kvalitetsarbetet inom Landskrona stad

Landskrona stads förvaltningar arbetar aktivt med att säkerställa och utveckla kvaliteten inom verksamheterna för att förbättra servicen till våra invånare, företagare och besökare.

Målet för alla verksamheter inom Landskrona stad är att ge god service till de som lever, verkar i och besöker staden. Genom undersökningar, enkäter och fakta från flera olika system och databaser får vi en god bild av nivån på vår kvalitet. Genom våra rapporter, externa publicerade undersökningar och även genom vår jämförelsetjänst av stadens service och tjänster – kan du ta del av resultaten.

Jämförelsetjänst

På vår jämförelsetjänst på hemsidan kan du enkelt jämför förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i staden. Du kan även jämföra hemvård och äldreboende inom omsorgen.

Redovisningar från Landskrona stad

Omsorgsförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningens mätningar och rapporter

Redovisningar och system från externa parter

 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson