Landskrona stads organisation


Lättläst sida

Anställda inom Landskrona stads förvaltningar och bolag utför det politikerna beslutar. Vi säkerställer att det dagliga arbetet fungerar ute i verksamheterna, exempelvis skolor, äldreboenden, bibliotek och reningsverk.

Staden har nio förvaltningar och äger dessutom ett antal bolag; sex helägda och åtta delägda. Bolagen drivs självständigt och affärsmässigt men staden påverkar verksamheten genom sin ägarroll.

Stadsdirektören leder arbetet

carina-leffler.jpg

Stadsdirektör Carina Leffler är stadens högste tjänsteman. Till sin hjälp har hon förvaltnings- och bolagschefer.

Så här ser stadsdirektören på Landskrona: 
"Det finns ingen annan stad, åtminstone i vår region, som har en så stark utvecklingspotential som Landskrona. Genom dess goda förutsättningar utvecklas Landskrona än mer. Stadens fysiska läge, mitt i ett starkt tillväxtområde och med en fungerande infrastruktur omkring innebär fantastiska möjligheter idag och för framtiden. Här finns en stark vilja till förändring och utveckling. Den utvecklingen vill jag bidra till genom mitt arbete i Landskrona stad."

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta förvaltningscheferna  
Kontakta förvaltningscheferna

Stadsdirektör
Carina Leffler
0418-47 41 01
carina.leffler@landskrona.se

Förvaltningschefer

Stadsledningsförvaltningen
Carina Leffler
0418-47 41 01
carina.leffler@landskrona.se

Teknik- och fritidsförvaltningen
Tommy Samuelsson
0418-47 44 65
tommy.samuelsson@landskrona.se

Utbildningsförvaltningen
Fredrik Menkus Wegbratt
0418-47 47 77
fredrik.menkuswegbratt@landskrona.se

Kulturförvaltningen
Johan Dahlén (tf)
0418-47 31 52
johan.dahlen@landskrona.se

Miljöförvaltningen
Jörgen Hanak
0418-47 06 02
jorgen.hanak@landskrona.se

Omsorgsförvaltningen
Håkan Strömberg
0418-47 49 94
hakan.stromberg@landskrona.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Johan Nilsson
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Individ- och familjeförvaltningen
Annette Lindberg Mohlin
0418-47 38 28
annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Senast uppdaterad av Josefine Skantz