Landskrona stads organisation


Lättläst sida

Anställda inom Landskrona stads förvaltningar och bolag utför det politikerna beslutar. Vi säkerställer att det dagliga arbetet fungerar ute i verksamheterna, exempelvis skolor, äldreboenden, bibliotek och reningsverk.

Staden har nio förvaltningar och äger dessutom ett antal bolag; sex helägda och åtta delägda. Bolagen drivs självständigt och affärsmässigt men staden påverkar verksamheten genom sin ägarroll.

Stadsdirektören leder arbetet

Stadsdirektör Christian Alexandersson är stadens högste tjänsteman. Till sin hjälp har han biträdande stadsdirektör Stefan Johansson samt förvaltnings- och bolagschefer.

Så här ser stadsdirektören på Landskrona: 
"Stadens vision är att bli ett naturligt val för människor som vill ha ett gott liv i en välskött och växande kommun. Landskrona förknippas redan idag med havet och vacker natur, närhet till storstäder och en växande arbetsmarknad i Öresundsregionen.

Det finns ingen annan stad, åtminstone i vår region, som har en så stark utvecklingspotential som Landskrona. Staden har goda förutsättningar att utvecklas än mer. Stadens fysiska läge, mitt i ett starkt tillväxtområde och med en fungerande infrastruktur omkring innebär fantastiska möjligheter för framtiden. Här finns en stark vilja till förändring och utveckling. Den utvecklingen vill jag bidra till genom mitt arbete i Landskrona stad.

Landskrona stads värdegrund heter bra BRA. B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Det ska vara BRA att bo och verka i Landskrona och det ska vara BRA att arbeta för Landskrona stad.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta förvaltningscheferna  
Kontakta förvaltningscheferna

Stadsdirektör
Christian Alexandersson
0702-53 83 00
christian.alexandersson@landskrona.se

Biträdande stadsdirektör
Stefan Johansson
0418-47 00 48
stefan.johansson@landskrona.se

Förvaltningschefer:

Stadsledningskontoret
Per-Mikael Svensson (biträdande förvaltningschef)
0418-47 00 47
per-mikael.svensson@landskrona.se

Teknik- och serviceförvaltningen
Robert Svensson
0418-47 06 78
robert.svensson@landskrona.se

Utbildningsförvaltningen
Mattias Wald, tf förvaltningschef
0418-47 41 17
mattias.wald@landskrona.se

Fritids- och kulturförvaltningen
Kjell Thoresson
0418-47 05 20
kjell.thoresson@landskrona.se

Miljöförvaltningen
Jörgen Hanak
0418-47 06 02
jorgen.hanak@landskrona.se

Omsorgsförvaltningen
Christin Jonsson
0418-47 04 30
christin.jonsson@landskrona.se

Räddningstjänsten
Eva Lövbom
0418-47 07 20
eva.lovbom@landskrona.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Johan Nilsson
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Individ- och familjeförvaltningen
Annette Lindberg Mohlin
0418-47 38 28
annette.lindbergmohlin@landskrona.se