Förvaltningar

Landskrona stads uppgift är att ta hand om människorna som lever och arbetar i den och deras gemensamma intressen.

Stadsvapnet

Det finns uppgifter som en kommun enligt lag är skyldig att sköta och uppgifter som är frivilliga. Obligatoriska verksamheter är till exempel skola och räddningstjänst, medan verksamheter inom fritid och kultur är sådana som en kommun frivilligt kan ta på sig.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta förvaltningscheferna  
Kontakta förvaltningscheferna

Stadsdirektör
Carina Leffler
0418-47 41 01
carina.leffler@landskrona.se

Förvaltningschefer

Stadsledningsförvaltningen
Carina Leffler
0418-47 41 01
carina.leffler@landskrona.se

Teknik- och fritidsförvaltningen
Tommy Samuelsson
0418-47 44 65
tommy.samuelsson@landskrona.se

Utbildningsförvaltningen
Fredrik Menkus Wegbratt
0418-47 47 77
fredrik.menkuswegbratt@landskrona.se

Kulturförvaltningen
Johan Dahlén (tf)
0418-47 31 52
johan.dahlen@landskrona.se

Miljöförvaltningen
Jörgen Hanak
0418-47 06 02
jorgen.hanak@landskrona.se

Omsorgsförvaltningen
Håkan Strömberg
0418-47 49 94
hakan.stromberg@landskrona.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Johan Nilsson
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Individ- och familjeförvaltningen
Annette Lindberg Mohlin
0418-47 38 28
annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Senast uppdaterad av Josefine Skantz