Förvaltningar

Landskrona stads uppgift är att ta hand om människorna som lever och arbetar i den och deras gemensamma intressen.

Stadsvapnet

Det finns uppgifter som en kommun enligt lag är skyldig att sköta och uppgifter som är frivilliga. Obligatoriska verksamheter är till exempel skola och räddningstjänst, medan verksamheter inom fritid och kultur är sådana som en kommun frivilligt kan ta på sig.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta förvaltningscheferna  
Kontakta förvaltningscheferna

Stadsdirektör
Christian Alexandersson
0702-53 83 00
christian.alexandersson@landskrona.se

Biträdande stadsdirektör
Stefan Johansson
0418-47 00 48
stefan.johansson@landskrona.se

Förvaltningschefer:

Stadsledningskontoret
Per-Mikael Svensson (biträdande förvaltningschef)
0418-47 00 47
per-mikael.svensson@landskrona.se

Teknik- och serviceförvaltningen
Almir Hodzic, tillförordnande förvaltningschef
0418-47 35 22
almir.hodzic@landskrona.se

Utbildningsförvaltningen
Mattias Wald, tillförordnande förvaltningschef
0418-47 41 17
mattias.wald@landskrona.se

Fritids- och kulturförvaltningen
Kjell Thoresson
0418-47 05 20
kjell.thoresson@landskrona.se

Miljöförvaltningen
Jörgen Hanak
0418-47 06 02
jorgen.hanak@landskrona.se

Omsorgsförvaltningen
Christin Jonsson
0418-47 04 30
christin.jonsson@landskrona.se

Räddningstjänsten
Eva Lövbom
0418-47 07 20
eva.lovbom@landskrona.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Johan Nilsson
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Individ- och familjeförvaltningen
Annette Lindberg Mohlin
0418-47 38 28
annette.lindbergmohlin@landskrona.se