Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen organiserar och utför det arbete som ligger under Fritidsnämndens och Kulturnämndens ansvarsområden. Organisationen är uppdelad i sex olika avdelningar; Bibliotek, Idrottsanläggningar och bad, Museer och konsthall, Kulturstöd, Kulturskolan samt en administrativ avdelning.

Landskrona stadsbibioteks entré

Avdelningen för biblioteksverksamhet ansvarar dels för Landskrona stadsbibliotek, dels för de tre filialbiblioteken i Glumslöv, Häljarp och på Ven. Stadsbiblioteket är basenhet för verksamheten, likaså för medie- och referensbeståndet. Biblioteken hanterar i första hand utlånings- och informationsservice till kommunens medborgare, men har även program- och utställningsverksamhet.

Landskrona har ett rikt utbud av olika typer av idrottsanläggningar för rekreation, motionsidrott och elitidrott. Den största verksamheten är baden med anläggningarna Karlslundsbadet, Läktarbadet, Citadellbadet och Härslövsbadet. Runt idrottsplatsområdet i Karlslund finns anläggningar för ett stort antal olika idrotter såsom cricket, fotboll, handboll, basket, ishockey, konståkning, friidrott, tennis, bordtennis, tyngdlyftning, varpa, ridsport med flera. Ute i de mindre kommundelarna finns idrottsanläggningar för framför allt fotboll. Avdelningen ansvarar också för spontananläggningar som motionsslingor, utegym, skatepark och discgolf. De underhåller och utvecklar också olika promenad- och vandrignsleder. Landskrona stad tillämpar 0-taxa för föreningarnas träningstid på idrottsanläggningarna. Avdelningen planerar användning/uthyrning av anläggningarna och har tillsyn av anläggningar på kvällar och helger.

Landskrona museum är ett av landets största stadsmuseer med ett stort utbud av fasta och tillfälliga utställningar. Avdelningen ansvarar för vård av museets samlingar, utställningsverksamhet på Landskrona museum och Landskrona konsthall, arkiv, kulturmiljövård, museipedagogisk verksamhet, Rothoffska museikolonin och programverksamhet. De har också hand om Tycho Brahe-museet på Ven på uppdrag av Statens fastighetsverk. 

Avdelningen för Kulturstöd ansvarar för samarbete med det lokala föreningslivet inom kulturområdet och för bidragsgivningen till dessa.  Avdelningen innefattar också programplanering och uthyrning av Landskrona teater, kulturprogram på sommaren i kommundelarna och särskilt stöd till ungdomskultur. 

Kulturskolan erbjuder verksamhet för barn från 3 år upp till vuxna. De undervisar i olika musikinstrument, dans, bild och form, teater, cirkus/gyckleri, film m.m. 

Den administrativa avdelningen är nämndernas kansli och ansvarar därutöver för ekonomi, IT, säkerhetsfrågor, verksamhetsuppföljning, samordning av avdelningarnas arbete och av stadens folkhälsoarbete.

Organisationsskiss

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta fritids- och kulturförvaltningen  
Kontakta fritids- och kulturförvaltningen

Förvaltningschef
Kjell Thoresson
0418-47 05 20
kjell.thoresson@landskrona.se

Bibliotekschef
Susann Ek
0418-47 05 77
susann.ek@landskrona.se

Verksamhetsutvecklare
Tom Sörensson
0418-47 04 73
tom.sorensson@landskrona.se

Avd. chef muséer
Ulrika Odénius
0418-47 31 16
ulrika.odenius@landskrona.se

Avd. chef kulturstöd
Håkan Persson
0418-47 05 85
hakan.persson@landskrona.se

Avd. chef fritidsanläggningar
Almir Hodzic
0418-47 35 22
almir.hodzic@landskrona.se

Admin. chef, Fritids- och kulturförvaltning
Marija Filipovic
0418-47 05 78
marija.filipovic@landskrona.se

Chef Kulturskolan
Björn Larsson
0418-47 45 41
bjorn.larsson@landskrona.se

Chef Landskrona Foto
Jenny Nordquist
0418-47 30 83
jenny.nordquist@landskrona.se