Stadsledningsförvaltningen

Landskrona stadshus

Stadsledningsförvaltningen utgör stadens centrala administration och består av tre delar: 

  • Stadsledningskontoret
  • Stab
  • Samhällsskydd och trygghet (dit även Räddningstjänsten ingår)

Organisationsschema för Stadsledningsförvaltningen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta stadsledningsförvaltningen  
Kontakta stadsledningsförvaltningen

Stadsdirektör/Förvaltningschef
Carina Leffler
0418-47 41 01
carina.leffler@landskrona.se

Strategisk HR-chef
Annette Lindberg Mohlin (tillförordnad)
0418-473828
annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Chef för juridiska avdelningen
Boel Kvist
0418-47 00 81
boel.kvist@landskrona.se

Säkerhetschef/chef Samhällsskydd och trygghet
Eva Lövbom
0418-47 07 20
eva.lovbom@landskrona.se

Chef för Tillväxt och kommunikation
Anna Classon
0418-47 00 80
anna.classon@landskrona.se

Ekonomichef/Kvalitets- och utvecklingschef
Susanne Nilsson
0418-47 47 69
susanne.nilsson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout