Räddningstjänsten

Landskrona räddningstjänst är en modern heltidsstation med huvuduppgift att förebygga brandskydd och att ingripa vid brand. Vi har också Frivilligbrandkårer/brandvärn i Glumslöv, Härslöv och på Ven.

Brandmän in action

I Landskrona arbetar knappt 50 personer, brandmän, styrkeledare, insatsledare, brandingenjörer, kontorspersonal och lokalvårdare. Utryckningsstyrkan består av åtta personer – sex är brandmän, en är styrkeledare och en insatsledare. Utryckningsstyrkan är dimensionerad för lägenhets- och villabränder eller mindre trafikolyckor.

Vid större bränder eller trafikolyckor med mera, samarbetar vi med räddningstjänsterna i våra grannkommuner.

Under ett år har vi cirka 650 uppdrag. I vårt förebyggande brandskyddsarbete erbjuder vi bland annat olika utbildningar. Vi håller brandkunskapsutbildningar för elever i förskolan och grundskolan. Vi medverkar också vid olika evenemang i vår kommun. Vi arbetar med tillsyn och byggnadslov av olika slag. All personal medverkar och arbetar förebyggande.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta räddningstjänsten  
Kontakta räddningstjänsten

Journummer till Räddningstjänsten
Insatsledare: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27

Förvaltningschef
Eva Lövbom
0418 - 47 07 20
0709 - 47 07 20
eva.lovbom@landskrona.se

Stf Räddningschef
André Bengtsson
0418 - 47 07 13
0709 - 47 07 13
andre.bengtsson@landskrona.se

Myndighetsutövning & rådgivning
Hanna Johansson
0418 - 47 07 21
0709 - 47 07 21
hanna.johansson@landskrona.se

Assistent
Caroline Johansson
0418 - 47 07 00
caroline.johansson@landskrona.se

Besöksadress
Motorgatan 4
261 51 Landskrona

Senast uppdaterad av Josefine Skantz